Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: SOFA-skalan

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
5 november 2019 kl. 10:36
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Hur räknar man ut daglig SOFA om man saknar enskilt värde. Får den saknade variabeln 0 i numeriskt värde?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Numeriskt värde 0 ska inte registreras. För enskilda missade värden i enskild SOFA-registrering anges ”Saknas” eller anges bortfall. Bortfallsförklaring av varje enskild variabel görs ej. Registreringar med < 2 missade värden ligger till grund för SOFA-beräkning.  ≥ 2 missade värden för en registrering blir totalt bortfall i den enskilda SOFA-registreringen.

Det  blir alltså 0 poäng för det saknade värdet

Läs mer i riktlinjen punkt 5 och 6

Ämne: Noradrenalin

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 november 2019 kl. 09:54
Fråga
Avsändare: Region Halland

Har fått höra att det är ny riktlinje som säger att en postoperativ patient som har noradrenalin mer än 6 timmar ska registreras som IVA patient, stämmer det?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det är inte en ny riktlinje men så här står det i riktlinjen för
Grunddata-Vårdtillfälle 
Postoperativ vård - Postop 
Vårdtillfället klassificeras som vårdtyp IVA om postoperativ vård innebär vårdinsatser som kan karakteriseras som intensivvård t.ex. ventilatorbehandling, kontinuerlig renal ersättningsterapi eller cirkulationsunderstöd med inotropa farmaka och/eller vasopressorer. Undantag görs för vårdinsatser som kan anses vara del i normal postoperativ vård såsom i tiden begränsad (ca 6 tim) farmakologiskt cirkulationsunderstöd (uttrappning av läkemedel med från operation).

Ämne: Åtgärdsregistrering

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 november 2019 kl. 09:45
Fråga
Avsändare: Region Halland

Vilken kod är det när vi tar emot en patient som redan har thoraxdränage? (bruk av befintlig)

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det fins ingen kod för skötsel eller bruk av befintlig thoraxdränage.

Ämne: Diagnossättning – Myoglobinemi, Laktacidos och Rhabdomyolys

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 oktober 2019 kl. 09:34
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vi har inte lyckats hitta några bra diagnoskoder i ICD 10 för laktacidos, myoglobinemi och icke traumatisk rhabdomyolys. Har SIR några förslag eller rekommendationer angående dessa?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Myoglobinemi
Det finns en kod R79.8 Annan specificerad onormal blodkemi man skulle kunna använda. Den andra varianten är att man tycker att det inte är förekomst av myoglobin i blod utan i urin som är intressant så använder man kod R82.1 Myoglobinuri.
Laktacidos
Här finns det angivet i ICD10 att man ska använda kod E87.2 Acidos som inkluderar laktacidos.
Rhabdomyolys (icke traumatisk)
Använd G72.8 Andra specificerade myopatier som enligt ICD10 inkluderar rhabdomyolys. Man kan om man vill komplettera med orsaken t.ex. Värmeslag T67.0 eller Malign hypertermi T88.3.
Är det en lokaliserad rhabdomyolys t.ex. ett icketraumatiskt komparment syndrom så kan man använda M62.2 Ischemisk muskelinfarkt.

Ämne: Diagnossättning - Komplikation till åtgärd” Transfusionsreaktion

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 oktober 2019 kl. 09:31
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vid registrering av ”komplikation till åtgärd” > Transfusionsreaktion så finns endast alternativen ABO- respektive rhesus-inkompatibilitet med. Borde inte en mer generell och vanligare reaktion så som exempelvis T80.9 också vara med?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det är möjligt att T80.9 är en vanligare kod för transfusionsreaktion men här är det för IVA särskild viktig diagnos och då är de två som är med på listan mer adekvat. För övrigt kanske det är T80.8 som är bättre alternativ än T80.9 dvs specificerad reaktion snarare än ospecificerad och så ändrar man kodtexten i journalsystemet så att det inkluderar förtydligande av reaktionen.

Ämne: Diagnossättning - Pneumoni

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 oktober 2019 kl. 09:30
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Hur kommer det sig att pneumoni inte hör till en av ”för intensivvården viktiga diagnoser”? Patientkategorin utgör ju en stor del av IVA-populationen och en än större del av den respiratorbehandlade IVA-populationen. 

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Pneumoni som särskilt viktig diagnos. En intressant tanke och vi håller med om att pneumoni är en vanlig orsak till IVA-vård. Anledningen att den inte är med flera. En del av dem praktiska och en del mer principiella.
För det första när vi gjorde listan så utgick vi från den gamla listan med nyckeldiagnoser, viktiga diagnoser etc. Där var pneumoni inte med. När vi gjorde den nya listan så utvidgade vi de ”hopslagna” diagnoskoderna t.ex. GI-blödning UNS så att man skulle kunna använda ”alla” ICD10 koder som innebar en blödning från gastrointestinalkanalen. När nu frågan om pneumoni dök upp skulle det bli många diagnoser som inkluderar pneumoni eller skulle man bara inkludera vissa pneumonier. Sedan även om pneumonier är en viktig diagnos på IVA så är den inte på något sätt ”exklusiv” för IVA som t.ex. septisk chock och ARDS kan anses vara. Så för närvarande kommer vi inte att göra någon förändring. Se till att ni har era önskvärda pneumonikoder på era egna diagnoslistor.