Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: PICC-line

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
2 maj 2019 kl. 16:47
Fråga
Avsändare: Region Norrbotten

Ska inläggning/bruk av befintlig PICC-line registreras som en central infart under åtgärder?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja det ska den. Den ligger som alternativa koder för CVK. SP105, Inläggning av perifert insatt central kateter (PICC) och ingår under CVK vid bruk av befintligt.      

Se riktlinjen 

Ämne: BIS-monitorering?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
17 april 2019 kl. 18:26
Fråga
Avsändare: Region VästerNorrland

Kan BIS-monitorering (står visst för bispectral index och monitorering av SR =suppression ratio) vara något som skall åtgärds-registreras som " noninvasiv cerebral monitorering" SS796?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, SS796 passar bra. Den heter "annan cerebral monitorering" hos Socialstyrelsen. OK att använda för BIS.

Ämne: Indikator 5, Njure

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
17 april 2019 kl. 06:47
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Gäller spoldropp, kontinuerlig eller intermittent blåssköljning, endast vid hematurikateter?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Poängsättning gäller vid spoldropp, kontinuerlig eller intermittent blåssköljning oavsett vilken typ av kateter som används. 

Ämne: Parainfluensavirus till SIRI?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
5 april 2019 kl. 10:01
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Jag har nu en patient med positiv Parainfluensavirus 3-RNA. Patienten har inte problem av detta utan lider av annan åkomma. Skall den rapporteras till SIRI?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Nej, Parainfluensavirus ska inte registreras till SIRI. 

Ämne: Bukläge

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
2 april 2019 kl. 17:35
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Ibland av olika anledningar väljer vi att lägga patienten i ett framstupa sidoläge istället för rent bukläge. Kan man räkna det som åtgärd Bukläge då syftet med positionen är samma som man är ute efter vid bukläge?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Åtgärden SR320 - Vård av patient i bukläge avses när man faktiskt lägger patienten i bukläge.

Ämne: Hur registera Actilyspatienter?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 april 2019 kl. 22:30
Fråga
Avsändare: Region Norrbotten

Vi har ganska ofta Actilyspatienter på vår postoperativa avdelning. Ibland blir dessa liggande mer än ett dygn innan kärlet öppet – flera ggr till rtg, ibland till op etc. Hur ska vi registrera dessa? Som IVA patient? Övrig patient eller Postoperativ? Finns det en särskild åtgärdskod för Actilys? Vore bra så har vi lättare att hitta igen dessa patienter framledes.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Man får göra en bedömning från fall till fall. Okomplicerat förlopp räknas inte som vårdtyp IVA. I SIR finns ingen åtgärdskod för detta.