Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: VTS CNS, Respiration

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
11 juni 2019 kl. 08:23
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Vad menas med krampövervakning som åtgärd under Neurologisk bedömning i indikator 2 CNS? Den övervakningen görs ju visuellt hela tiden, 1 åtgärd/timme eller 1 åtgärd/arbetspass?. Räknas syrgastillförsel via högflödesgrimma som kopplas via respirator endast som 1 poäng?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Utförda åtgärder räknas samman med det aktuella arbetspassets längd. Sker krampövervakning under hela passets längd ex. 8 timmar räknas det som 1 åtgärd/timme (8/8) = 1 poäng.

Högflödesgrimma som kopplas via respiratorn ger 1 poäng eftersom det inte är någon assisterad eller mekanisk ventilation.

Ämne: Inskrivningsdata

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
11 juni 2019 kl. 07:55
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Skall vårdtiden för en patient som kommer från ett annat sjukhus även fyllas i under "Dagar på sjukhus före IVA-vård" och gäller det i så fall både från det avsändande sjukhusets vårdavdelning och IVA? Om patienten är opererad på det avsändande sjukhuset skall detta fyllas i under "Opererad status Innan IVA”

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Vistelse på sjukhus före intagning för intensivvård ska anges (SAPS3, box I). Opererad status skall fyllas i om patienten är opererad inom den sammanhängande sjukhusvistelsen oavsett antal sjukhus, kliniker, avdelningar eller IVA som patienten vårdats vid. Vid SAPS3-kodning av opereradstatus (box II) betraktas patienten enligt definitionerna som opererad om operation utförts någon gång under aktuellt sjukhusvårdtillfälle före ankomsten till IVA.

Ämne: VTS

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
16 maj 2019 kl. 09:14
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

  1. VTS Indikator 6 - Intravenös och enteral tillförsel, Ingår epidural infusion och/eller injektion?
  2. VTS Indikator 10 - Närstående och externa kontakter, Räknas Sjukgymnaster och Arbetsterapeuter in här? 
  3. Indikator 2 CNS, Innebär "uppkoppling av EEG" under måttlig vårdtyngd, 2 poäng, kontinuerlig EEG övervakning eller får man även 2 poäng vid EEG som tillfälligt utförs av extern personal? 

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

  1. Ja det räknas in där
  2. Uppskattad tidsåtgång för all personal som deltar i det patientnära arbetet ska räknas samman

  3. Man får inga poäng om extern personal utför arbetet. Externa kontakter poängsätts under indikator 10.

Ämne: Intensivvårdstillgänglighet

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
7 maj 2019 kl. 17:33
Fråga
Avsändare: Region Örebro

Hur många intensivvårdplatser Per 100 000 invånare har Sverige.? Finns någon rekommendation för olika typer av sjukhus-exempelvis universitetssjukhus, länsdelssjukhus?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I årsrapporten för 2017 finns en artikel under avsnittet Demografi där tillgången till IVA-platser per 100 000 invånare per län analyserades. Vi kommer även att ta upp detta i årets årsrapport som släpps under maj. Några skrifliga rekommendationer angående just IVA-platser finns inte.                                 

 

 

 

Länk till årsrapporten för 2017

Ämne: PICC-line

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
2 maj 2019 kl. 16:47
Fråga
Avsändare: Region Norrbotten

Ska inläggning/bruk av befintlig PICC-line registreras som en central infart under åtgärder?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja det ska den. Den ligger som alternativa koder för CVK. SP105, Inläggning av perifert insatt central kateter (PICC) och ingår under CVK vid bruk av befintligt.      

Se riktlinjen 

Ämne: BIS-monitorering?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
17 april 2019 kl. 18:26
Fråga
Avsändare: Region VästerNorrland

Kan BIS-monitorering (står visst för bispectral index och monitorering av SR =suppression ratio) vara något som skall åtgärds-registreras som " noninvasiv cerebral monitorering" SS796?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, SS796 passar bra. Den heter "annan cerebral monitorering" hos Socialstyrelsen. OK att använda för BIS.