Nutrition

Dropp.jpg

Via tunna plastslangar genom huden in i blodbanan (PVK, CVK, subcutan venport) får du infusioner (parenteral infusion) som innehåller de näringsämnen du normalt får via maten.

Sond

Ett annat alternativ är att tillföra sondmat genom en sond som går via näsan/munnen ner i magsäcken. Sondmat tillförs hela tiden och doseras med hjälp av en sondmatningspump eller så ges sondmaten vid fasta tider med en sondspruta.

Näringstillförsel

Valet av näringstillförselns mängd och innehåll är beroende av hur sjuk du är och hur du kan tillgodogöra dig näring via magtarmkanalen. Ämnesomsättningen påverkas när man är svårt sjuk. 

Muskelmassa

Du förlorar muskelmassa p.g.a. nedbrytning av proteiner. Ditt behov av äggvita, kalorier, vitaminer, spårämnen och elektrolyter tillgodoses genom sondmaten du får eller tillsatser i infusionerna. 

Dränering

Sonden kan även vara kopplad till en uppsamlingspåse för att dränera magsäcken på maginnehåll. Diarréer kan bero på förändrad tarmflora vid antibiotikabehandling eller att sondmatning startats. Förstoppning kan förekomma pga. sämre tarmfunktion vid immobilisering och tillförsel av vissa läkemedel som förändrar tarmarnas rörelse. 

Munvård

När man inte äter och dricker normalt utan istället har slangar via munnen så finns det risk för skador/sjukdomar i munnen. Personalen utför munvård flera gånger per dygn för att förebygga bakterieangrepp och skador på munslemhinnan.