IVA-chefsmöte

Mötet ordnas tillsammans med SIS, Svenska Intensivvårdssällskapet, och avhandlar främst organisatoriska frågor.

Det riktar sig till läkare som är IVA-chefer eller medicinskt ledningsansvariga på IVA, men givetvis är alla intresserade IVA-läkare också välkomna. Även år hålls mötet i samband med SFAI-mötet, på tisdag eftermiddag 18:e september i Linköping.

Minnesanteckningar från IVA-Chefsmöte

Presentationer från mötet

Program

Diagnoser
Pär Lindgren, SIR

IVA-riktlinjer ur ett europeiskt perspektiv - fokus på organisatoriska frågor
Stefan Persson, SIS

Kvalitetsindikator 1 - SFAI/SIS riktlinje för intensivvård. Hur ser data ut för 2017/18 och hur går vi vidare?
Lars Engerström, SIR

Best Practice arbetet - Vad händer och hur tänker SIR kring kvalitetsindex?
Christina Agvald-Öhman, SIR

Post-graduate utbildningar inom intensivvården i Sverige - Vad finns?
Lina De Geer, SIS