Styrelsemöte via SKYPE

Protokoll från styrelsemötet finns att läsa här

Styrelseprotokoll 2018-11-21