Misslyckad import av automatisk överföring

Felmeddelanden mailas ut på misslyckad import av XML filer. 

 
Felkoden är en valideringsregel och ska inte ska köras, bortse från mailet.
Felet är anmält till vår dataleverantör.