ICU Admission in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia in Sweden: Prevalence, Outcome, and Risk Factors

Vetenskaplig artikel med data från bl.a. Svenska Intensivvårdsregistret

Publicerad 2021-05-02 , Pediatr Crit Care Med

Författare:
Susanna Ranta 1, Lars Mikael Broman, Jonas Abrahamsson, Jonas Berner, Urban Fläring, Ida Hed Myrberg, Håkan Kalzén, Lene Karlsson, Karin Mellgren, Anna Nilsson, Ulrika Norén-Nyström, Josefine Palle, Katarina von Schewelov, Johan E Svahn, Lisa Törnudd, Mats Heyman, Arja Harila-Saari

Läs publikationen här (PDF)