Nya åtgärder och rapporter

För de nya åtgärderna som infördes 2019 finns det nu även rapporter på utdataportalen till dessa åtgärder.

  • DV032 Aktiv temperaturreglering UNS
  • TGA35 Thoraxdränage (perkutant)
  • DF026 Elkonvertering (elektiv)

DV032 Aktiv temperaturreglering UNS

Rapporten är beräknad på de vårdtillfällen som den egna avdelningen skickat in till SIR med "Rapporterar alltid" för åtgärden angivet i det egna valideringsprogrammet.
Se fullständig rapport på utdataportalen