Socialstyrelsen utreder svenskt införande av ICD-11

Världshälsoorganisationen (WHO) har nu gett ut den 11:e revideringen av den internationella sjukdomsklassifikationen ICD

Socialstyrelsen har påbörjat en utredning om svenskt införande av ICD-11 som beräknas pågå fram till januari 2020.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida