Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 7.0

Fastställd: 2017-12-08 

Gäller från: 2017-12-20

Utdrag från dokumentet:

"Med ett intensivvårdstillfälle menas en sammanhållen vårdperiod som uppfyller kraven av vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA. Intensivvårdstillfället börjar och slutar vid den tidpunkt då IVA övertar respektive överlämnar ansvaret för patienten. Begreppet ”ansvar” skall inte tolkas som IVA har det odelade ansvaret för patienten utan det medicinska ansvaret är delat med inskrivande klinik. Vårdtillfället bryts inte av administrativa rutiner som byte av bak/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte. På motsvarande sätt gäller att vårdtillfälle typ HIA, Postop och Övrig begränsas av när avdelningens personal påbörjar, respektive avslutar vårdansvaret. Obs! Prehospital vård är normalt aldrig en del av ett vårdtillfälle förutom när mottagande IVA:s personal reser ut till avlämnande sjukhus för att hämta patient och där på plats på avlämnande IVA övertar patientansvaret".

Grunddata - Vårdtillfälle fr.o.m. 2017-12-12

2018-05-07 Version 7.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-12-12 Version 6.0
Ny förtydligande text om vad som räknas som operation under ”Vad är en operation i SIR:s registrering?”

2017-03-20 Version 5.0 
Lagt till under Kompletterande moduler - Organisatoriska mätetal donation, Sederingsskala och sederingsmål samt Riktlinje för svensk intensivvård

2017-01-12 Version 4.0
Ändrat hänvisning från PIM2 till PIM3 under Akutinläggning och Opereradstatus.

2015-04-01 Version 3.0
Ändrat första rubrik till Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper. Inga ändringar i text för övrigt utom nya ansvariga författare.

2015-01-22 Version 2.0
Ändrat från PIM2 till PIM3 under Riskjustering. Ändrat definition under Vårdtyper Barnintensivvård – BIVA.

2012-11-20 Version 1.0
Denna riktlinje är en sammanslagning av tidigare befintliga riktlinjer: Grunddata, Vårdtillfälle, Barn, Thoraxintensivvård och Vikt & Längd. Inget är ändrat från tidigare riktlinjer förutom att opereradtidpunkt för operation före IVA blir en frivillig uppgift from vårdtillfällen inskrivna 2013-01-01.