Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 11.0

Fastställd: 2018-02-02 

Gäller från: 2016-01-01

Utdrag från dokumentet:


"Riskjustering av ett vårdförlopp innebär att vårdens resultat beskrivs med hänsyn tagen till patientfaktorer som kan påverka sjukdomsförloppet. Apgar skalan för beskrivning av nyföddas mortalitetsrisk och ASA-klassifikationen för beskrivning av anestesirisk är två exempel på välkända metoder för riskjustering. De metoder som SIR använder försöker beräkna patientens risk för död genom att ett antal patientfaktorers betydelse för vårdresultatet vägs med komplexa statistiska metoder. För patienter med vårdtyp IVA eller BIVA används för ≥16 år SAPS3 och för <16 år PIM3. För patienter med vårdtyp TIVA rekommenderar SIR att Intensivvårds-Higgins används om patienten är ≥16 år. För patient <16 år med vårdtyp TIVA, används PIM3".

Riskjustering på IVA fr.o.m. 2016-01-01

2018-02-02 Version 11.0 
Lagt till skalor för bedömning av medvetandegrad (GCS & RLS85)

2017-06-30 Version 10.0 
Förtydligat: För patienter med vårdtyp TIVA rekommenderar SIR att Intensivvårds-Higgins används om patienten är ≥16 år. För patient <16 år med vårdtyp TIVA, används PIM3.

2016-08-31 Version 9.0 
SAPS3: Förtydligat texten ”SAPS3 (Box III) baseras på mätvärden fångade från 1 tim före till 1 tim efter ankomst till IVA” till ”SAPS3 (Box III) baseras på mätvärden fångade från 1 tim före till 1 tim efter ankomst till IVA oavsett vilken avdelning patienten kommer från, med ett undantag”.

2016-03-17 Version 8.0 
Justerat algoritm för SAPS3 swe (svensk kalibrering)
Logit = -32.06302 + ln(SAPS 3 score + 10.34171) * 7.199704

2016-01-01 Version 7.0 
Lagt till algoritm för SAPS3 swe (svensk kalibrering)
Logit = -32,1056 + ln(SAPS 3 score +10,41049) * 7,207888