SIRXML filspecifikation

Specifikation av XML-fil för inrapportering till SIR

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 19.0

Fastställd: 2016-09-23

Gäller från: 2009-01-01

Utdrag från dokumentet:

"Detta dokument beskriver enbart hur data exporteras till SIR. För att få en så korrekt registrering som möjligt och för att förstå samband mellan de olika fälten i modulerna hänvisas till riktlinjerna för respektive modul".

SIRXML filspecifikation fr.o.m. 2016-01-01

2017-09-13 Version 19.0
Lagt till "Ej tillämpbart" som nytt svarsalternativ under frågan "Motsvarar patientens sederingsgrad sederingsmålet?"

2016-09-23  Version 18.0
Lagt till ”Negativ inställning” som nytt val under AvlidenPåIVAMätetal och OrsakEjDirekta

2016-06-27 Version 17.0
Justerat SOFA så att man kan ange Kreatinin och Diures var för sig i Njure

2016-04-27 Version 16.0
Lagt till i alternativet ”Ej aktuellt” i AvlidenPåIVAMätetal /InställningKänd som besvarats med Okänd

2016-03-02 Version 15.0
Specifikation för Sederingsmål är tillagt.
AvlidnaPåIvaMätetal: OrsakEjDirekta, nytt alternativ ”Olämplig av trans” tillagt ”Olämplig” har ersatts av ”Olämplig av IVA”, men finns kvar för kompabilitetens skull.