BIVA arbetsgrupp - minnesanteckningar

Minnesanteckningar publicerat

Nu finns minnesanteckningar från mötet med arbetsgruppen BIVA som hölls i samband med SIR:s årliga konferens 2019.

Minnesanteckningarna finns att läsa här