PostIVA-uppföljning

AdobeStock_422967703.jpg

I augusti publicerades nya nationella riktlinjer för PostIVA-uppföljning från Nationellt Programområde (NPO)

Denna riktlinje är inte överensstämmande med SIR:s nuvarande riktlinje. Det pågår därför ett arbete med att omarbeta SIR:s riktlinje. 

En del avdelningar har redan infört de nya inklusionskriterierna som bl.a. avser patienter som har vårdats 48 timmar eller mer på en intensivvårdsavdelning. I NPO:s riktlinje är inte 12-månaders uppföljning inkluderad, vid registrering på indataportalen väljs därför "Verksamhet saknas". Detta påverkar inte data på utdataportalen och i produktionsdatan syns orsaken till att 12-månaders uppföljning saknas.

Läs riktlinjen från NPO här:
Uppföljning efter intensivvård, vuxna